Meny

Ladda för elbil

Med EVLink Wallbox är bilen färdigladdad på under fyra timmar. Foto: Schnidler Electrics.

Med EVLink Wallbox är bilen färdigladdad på under fyra timmar.
Foto: Schnidler Electrics.

Idag finns nära 17 000 fordon i Sverige som drivs helt eller delvis med el, och intresset ökar alltjämt. Vid nya projekteringar är laddstationer för elbilar en självklarhet, men hur gör man för att ordna bra laddmöjligheter i befintlig fastighet?

Ett välja elbil är ett bra miljöval. Huvuddelen av de snabbladdstationer som finns idag är för publik laddning, men en förutsättning för att kunna köra en elbil är att man har möjlighet att ladda den över natten.

I en bostadsrättsförening är det oftast ett styrelsebeslut om man ska installera laddstolpar eller laddstationer. Hur man finansierar kostnaderna för installation och förbrukning kan se lite olika ut.

Antingen bekostar föreningen både laddbox och installation, Vanligt är att föreningen bekostar själva laddboxen, men de boende står för kostnaden för installation. Detta läggs sedan samman med en fast avgift för elförbrukningen som adderas till den tidigare parkeringsavgiften.

– Föreningarna föredrar oftast att mäta exakt. Detta för att det inte ska bli orättvist på något sätt. Förbrukningen kan man läsa av via alltifrån enkla mätare i laddarna eller uppkopplade laddare där man kan få exakt statistik i molnet, berättar Niclas Sahlgren på Eways.

Företaget Eways har nyligen installerat laddstationer i en bostadsrättsförening i Näsby Park, Täby, som kan fjärrstyras vid behov. Foto: Eways.

Företaget Eways har nyligen installerat laddstationer i en bostadsrättsförening i Näsby Park, Täby, som kan fjärrstyras vid behov. Foto: Eways.

Att installera laddboxar är varken krångligt eller dyrt. Arbetet utförs av en certifierad elektriker som också kontrollerar att det fungerar bra med befintligt elsystem.

–  Det finns en rad olika laddstationer på marknaden och en installationslösning ser olika ut beroende på montageplats, tillgång till el, hur snabbt man vill ladda, typ av uppkoppling/betallösning osv. En enkel laddare för normal laddning vid en bostad där laddstationen kan kopplas in till en elcentral som ligger nära kostar ca 10 000-20 000 inklusive installation, berättar Marie Holmberg på Schneider Electrics.

Har fastigheten redan parkeringsplatser med motorvärmare med minst 10 ampers säkring går det att sätta in en insats i den befintliga stolpen så man kan både ladda elbil och använda motorvärmaren. Vill man inte behålla motorvärmaren är ju redan el framdraget och det går därför smidigt att ersätta motorvärmaren med laddbox.

Att ladda i vanliga jordade uttag är inte att rekommendera. Dels går det inte att ladda med maximal effekt, vilket innebär att det tar btydligt längre tid att ladda upp batteriet. Det finns också alltid en säkerhetsrisk om man laddar i ett vanligt uttag som inte är anpassat och de kan bli elstörningar i resten av fastigheten.

Frågor att ställa sig inför installation av laddstolpar:

  • Hur många laddare behövs nu och inom tre år?
    (Behovet ökar, elbilsägarna blir allt fler i takt med att bilarna blir bättre.)
  • Ska varje elbilsägare ha en egen plats eller ska man ha ett ”bokningssystem?
  • Ska föreningen erbjuda laddare på besöksparkering?
  • Är elcentralen dimensionerad för att ansluta laddstationer, eller behöver den byggas ut?
  • Hur ska betalningen ske, och vilka kostnader ska föreningen/fastighetsägaren stå för? Ska kostnaden läggas på avgiften eller efter förbrukning?

Vad ska man tänka på innan?

Det är klokt att följa EU standarden Typ2 mode 3. Det gör man genom att installera laddare som har Typ2 uttag och så låter man medlemmen ladda med sin egen sladd. Då kan alla typer av bilar ladda och föreningen slipper kostnader för byte av kablage när medlemmar flyttar eller byter bil.

Man bör också fundera på 3-fas, de rena elbilarna kommer i framtiden ha stora batterier som kräver mycket ström. Väl genomfört kan laddinfrastrukturen fungera i 15 år men då måste man betänka den förväntade utvecklingen av bilarna.

Ansök om bidrag via Klimatklivet

Satsningen Klimatklivet är en del av statsbudgeten för 2016 och ska främja lokala åtgärder som t ex minskar användandet av fossila bränslen. 600 miljoner kronor per år kommer att delas ut 2016, 2017 och 2018. Under 2016 kan man ansöka om investeringsstöd hos Länsstyrelsen från 16 maj till 13 juni samt 29 augusti till 26 september.
Läs mer hos www.naturvardsverket.se eller den lokala länsstyrelsen.

Text: Susann Engqvist

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail