Meny

Vad betyder miljömärkningen?

161216

Det finns många olika typer av miljömärkning för byggnader, men vad betyder de egentligen?
Här tar vi en närmare titt på några av dem.

Sweden Green Building Council är en organisation och ideell förening som grundades i juni år 2009 av tretton svenska företag och organisationer: Akademiska hus, DTZ, Fastighetsägarna Sverige, Husvärden, IVL, NCC, Malmö Stad, SEB, Skanska, Stockholm Stad, Sweco, Vasakronan och White Arkitekter. Syftet är att verka för hållbart samhällsbyggande och erbjuder olika typer av certifiering för sina drygt 300 medlemmar:

Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden. Det är enkelt och kostnadseffektivt och man får en relevant miljöbedömning av sin byggnad. Systemet kan användas för både nya och befintliga byggnader oavsett storlek. Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget brons, silver eller guld. Vilken nivå som uppnås bedöms utifrån 16 olika kriterier, de flesta siktar mot silver.
Brons är den första nivån av certifiering, för att få det så räcker det med att följa lagkrav eller existerande rekommendationer. För nivå silver ställs högre krav på bland annat solskydd, ljudmiljö och ventilation. Guld är en mycket hög nivå där exempelvis radonhalten inte får överstiga en fjärdedel av lagkravet. För att nå upp till Guld behöver även de som bor och arbetar i fastigheten trivas så väl att de också tycker att det är ett guldhus. Detta mäts efter två år.

EU GreenBuilding riktar sig till företag, fastighetsägare och förvaltare som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Kravet är att byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR.

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är det mest använda miljöcertifieringssystemet i världen. Det är utvecklat och administrerat av BRE, som tidigare var ett statligt brittiskt institut men som nu ägs av en sammanslutning av branschaktörer. Sweden Green Building Council har utvecklat en version för den svenska marknaden, BREEAM SE och tillhandahåller den svenska manualen samt sköter registreringar och teknisk utveckling.

The LEED™ Green Building Rating System har utvecklats och administrerats av U.S. Green Building Council. Sweden Green Building Council arbetar med anpassningar av LEED till svenska förhållanden genom så kallade ACPs (Alternative Compliance Paths). Vi är samarbetspartner med US Green Building Council för att få fram de bästa LEED-lösningarna för svensk och europeisk marknad och som utbildningspartner ger vi också ett flertal grundutbildningar i LEED.

CEEQUAL är ett brittiskt certifieringssystem som bedömer och betygsätter hur väl anläggningsprojekt har hanterat hållbarhetsfrågor. Systemet syftar till att uppmuntra beställare, projektörer och utförare till att göra mer än lagkrav inom hållbarhetsområdet för att öka projektets hållbarhetsprestanda. Manualen för CEEQUAL finns på svenska, men certifieringen hanteras av CEEQUAL-godkända assessorer och görs inte av Sweden Green Building Council i dagsläget. Arbetet med CEEQUAL är en del i projektet Hållbarhetscertifiering av anläggningsbranschen.

Svanen certifierar småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader. En Svanenmärkt byggnad garanterar att kriterier för miljö- och hälsofarliga ämnen, energi- och resursförbrukning, avfallshantering, återvinning och så vidare är uppfyllda enligt deras kriterier.

Eco-effekt är en metod för att mäta och värdera miljöpåverkan från en fastighet under en tänkt livscykel. Detta för att mäta ett objekts samlade miljöpåverkan för att möjliggöra rangordning och jämförelser. Miljöpåverkan beskrivs i EcoEffect som negativ påverkan på människors hälsa och ekosystem samt utarmning av naturresurser. I EcoEffect-metoden uttrycks miljöpåverkan från en fastighet genom ett 30-tal parametrar (effektkategorier) gällande påverkan på människa, miljö och naturresurser. Energianvändning, Materialanvändning, Innemiljö, Utemiljö och Livscykelkostnader är de områden som behandlas och utvärderingen baseras på livscykelanalyser och kriterier.

Miljörosen och Energirosen som utfärdas av föreningen Miljöstatus för byggnader beskriver en byggnads miljöstatus och ger förslag till effektiva miljö- och energiåtgärder för att miljöklassa byggnader efter systemet Miljöbyggnad (se ovan). Energirosen omfattar även 15 innemiljökriterier.

P-märk innemiljö kan omfatta bostäder, skolor, daghem och kontor, befintliga hus som nybyggnation. Kraven som ska uppfyllas omfattar komfort, ventilation, radon, buller, elektriska och magnetiska fält samt tappvattentemperatur. P-märkningen certifieras av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. n

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail